Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Hệ kinh doanh điện tử 20/1/2021

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ môn Hệ kinh doanh điện tử do Thầy Dương Minh Đức phụ trách vào tối nay thứ tư ngày 20/1/2021.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN