Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Hệ hỗ trợ quyết định

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-CNTT sẽ nghỉ môn Hệ hỗ trợ quyết định do Thầy Dương Minh Đức phụ trách vào tối nay thứ 6 ngày 25 tháng 8 năm 2017.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN