Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Điện toán lưới và đám mây tối thứ 3 ngày 15/8/2023

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN đã nhận được báo  nghỉ môn Điện toán lưới và Đám mây do Giảng viên: Lê Kim Hùng phụ trách vào tối thứ 3 ngày 15-08-2023 .

Trân trọng./.