Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Dịch máy ngày 28/6

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ môn Dịch máy sáng nay ngày 28/6/2020 do Thầy bị bệnh không lên lớp được.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN