Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Công nghệ tri thức và ứng dụng tối thứ ba 24/9

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Công nghệ tri thức và ứng dụng do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách vào tối thứ ba ngày 24/9/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN