Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Công nghệ tri thức và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học nghỉ môn Công nghệ tri thức và ứng dụng do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách vào tối nay thứ 3 ngày 20/8/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN