Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Công nghệ tri thức và ứng dụng 01/9

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ môn Công nghệ tri thức và ứng dụng tối nay thứ 3 ngày 01/9/2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN