Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Công nghệ phần mềm tiên tiến chiều chủ nhật 7/8/2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên nghỉ môn Công nghệ phần mềm tiên tiến chiều chủ nhật 7/8/2022 do Thầy Nguyễn Văn Vũ phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN