Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10,11 CNTT nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách vào sáng thứ bảy ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN