Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Công nghệ Internet of things hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học nghỉ môn Công nghệ internet of things hiện đại do Thầy Lê Trung Quân phụ trách vào tối nay thứ sáu ngày 28/6/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN