Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Cơ sở dữ liệu nâng cao tối thứ tư ngày 15/8/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Tối thứ tư, ngày 15/8/2018 môn Cơ sở dữ liệu nâng cao do thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách nghỉ.

Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.