Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Cơ sở dữ liệu nâng cao tối nay thứ năm ngày 17/11/2022

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Cơ sở dữ liệu nâng cao do thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh tối nay thứ năm ngày 17/11/2022.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN