Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Cơ sở dữ liệu nâng cao tối 4/9

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên nghỉ môn Cơ sở dữ liệu nâng cao do Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách vào tối nay thứ tư 04/9/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN