Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Cơ sở dữ liệu nâng cao tối 18/9

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học nghỉ môn Cơ sở dữ liệu nâng cao do Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách vào tối nay thứ tư ngày 18/9/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN