Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Cơ sở dữ liệu nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10 ngành Công nghệ Thông tin nghỉ môn Cơ sở dữ liệu nâng cao do Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách vào tối nay ngày 20 tháng 1 năm 2016.

Trân trọng./.