Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên vào sáng thứ 7 ngày 30/7, 6/8

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên vào sáng thứ 7 ngày 30/7/2022, 6/8/2022 do Cô Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân phụ trách.

Môn học sẽ được bù vào tối thứ 6 ngày 5/8/2022 và sáng thứ bảy 13/8/2022.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN