Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Chuyên đề Công nghệ tri thức

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-KHMT lịch học môn Chuyên đề Công nghệ tri thức :

- Nghỉ học chiều thứ bảy 15/7
- Học bù vào chiều Chủ nhật 23/7.
- Chiều thứ bảy 22/7 đi học bình thường.
 
Trân trọng
Phòng ĐTSĐH&KHCN