Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn cho lớp CH10-KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10 -KHMT nghỉ các môn sau:

- Môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng do Cô Nguyễn Hoàng Tú Anh phụ trách sáng thứ bảy ngày 2 tháng 1 năm 2016.

- Môn Biểu diễn tri thức và suy luận do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách chiều thứ bảy ngày 2 tháng 1 năm 2016.

- Môn Toán do Thầy Dương Tôn Đảm phụ trách sáng chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2016.

Trân trọng