Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Các hệ thống nhúng tối thứ hai ngày 13/8/2018 và lịch dạy bù

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Tối thứ hai, ngày 13/8/2018 , môn Các hệ thống nhúng do thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách nghỉ.

Thầy sẽ dạy bù tối thứ ba ngày 14/8/2018.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.