Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Các hệ thống nhúng tối thứ hai ngày 06/8/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Tối thứ hai, ngày 06/8/2018 , môn Các hệ thống nhúng do thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách nghỉ.

Lý do: thầy bệnh.

Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau. .

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.