Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Các hệ thống nhúng

Chào các anh/chị học viên,

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ học môn: Các hệ thống nhúng

Thời gian: sáng chủ nhật ngày 10/01/2021.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.