Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Tìm kiếm thông tin thị giác 13/6/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên về việc lớp Tìm kiếm thông tin thị giác do Thầy Ngô Đức Thành phụ trách nghỉ vào tối nay thứ năm 13/6/2019. Lớp sẽ học bù sau.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN