Skip to content Skip to navigation

Thông báo Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 và nghỉ ngày 09/09

 

Căn cứ thông báo số 99/TB-ĐHCNTT về việc nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9/2023. Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên về việc nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2023 như sau:

Thời gian nghỉ lễ từ Thứ sáu ngày 01/09/2023 đến hết ngày Thứ hai ngày 04/09/2023. 

Ngoài ra vào ngày 09/09/2023 vì lý do bên trung tâm sẽ tổ chức kỳ thi tin học nên các lớp cao học sẽ nghỉ ngày thứ bảy 09/09/2023.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN