Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lễ 2/9/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học về việc nghỉ lễ 2/9/2019 (Thứ Hai). Các lớp học ngày 31/8/2019 và 1/9/2019 sẽ được nghỉ.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN