Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lễ 02/9

Căn cứ Thông báo số 5427/TB-BLDTBXH ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2018;

Căn cứ Thông báo số 1571/TB-ĐHQG ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Đại học Quốc gia;

Căn cứ Thông báo số 105/TB-ĐHQG ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Trường ĐH CNTT về việc nghỉ lễ 02/9/2018;

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học về việc nghỉ lễ 2/9/2018 như sau:

Tất cả các lớp học (cao học, ôn tập) sẽ nghỉ lễ 02/9/2018 từ ngày thứ bảy 01/9/2018 đến hết ngày thứ hai 03/9/2018. Thứ ba ngày 04/9/2018 các lớp học bình thường.

Trân trọng.