Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính ngày 06/7/2018 và ngày 13/7/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Tối thứ sáu ngày 06/7/2018 và ngày 13/7/2018, môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính do thầy Ngô Đức Thành phụ trách nghỉ.

Lịch học bù giảng viên sẽ thông báo với lớp sau.

Trân trong,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.