Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10 ngành KHMT nghỉ môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính do Thầy Ngô Đức Thành phụ trách vào tối thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2015.

Trân trọng./.