Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học môn An toàn và bảo mật thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10 ngành CNTT nghỉ môn An toàn và bảo mật thông tin do Thầy Phạm Văn Hậu phụ trách vào tối thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2015.

Trân trọng./.