Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề ngày 07/7/2018 và ngày 14/7/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Chiều thứ bảy ngày 07/7/2018 và ngày 14/7/2018, môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề do thầy Đỗ văn Nhơn phụ trách nghỉ.

Thầy sẽ dạy bù vào sáng chủ nhật ngày 22/7/2018 và ngày 29/7/2018.

Trân trong,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.