Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10 ngành CNTT nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Đỗ Phúc phụ trách ngày thứ bảy 23/01/2016, lớp sẽ học các buổi như sau:

- Tối thứ ba: 19/01/2016 và ngày 26/01/2016

- Chiều thứ bảy: 30/01/2016

Trân trọng./.