Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học môn Nguyên lý và phương pháp lập trình ngày 21/7/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Sáng thứ bảy ngày 21/7/2018 , môn Nguyên lý và phương pháp lập trình do thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách nghỉ.

Thầy sẽ dạy bù vào sáng thứ bảy ngày 04/8/2018 .

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.