Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học môn Ngôn ngữ học máy tính ngày 17/11/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Sáng thứ bảy, ngày 17/11/2018 , môn Ngôn ngữ học máy tính, do thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách nghỉ.

Thầy sẽ dạy bù vào chiều thứ bảy ngày 24/11/2018.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.