Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học môn Ngôn ngữ học máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10 ngành KHMT nghỉ môn Ngôn ngữ học máy tính do Thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách vào chiều thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2015.

Trân trọng./.