Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học môn Cơ sở dữ liệu nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Tối nay, ngày 13/6/2018, môn Cơ sở dữ liệu nâng cao do thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách nghỉ.

Lịch học bù giảng viên sẽ thông báo với lớp sau.

Trân trong,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.