Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học môn Cơ sở dữ liệu nâng cao ngày 25/7/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Tối thứ tư, ngày 25/7/2018 , môn Cơ sở dữ liệu nâng cao do thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách nghỉ.

Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau. .

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.