Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học môn Các hệ thống nhúng ngày 09/7/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Tối thứ hai, ngày 09/7/2018, môn Các hệ thống nhúng do thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách nghỉ.

Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.