Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại 7/8/2022 dành cho khóa 17

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại tối chủ nhật ngày 7/8/2022 dành cho khóa 17 sẽ nghỉ, môn học sẽ bắt đầu tối chủ nhật 14/8/2022.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN