Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ các lớp Thạc sĩ từ ngày 25/05/2023 -31/05/2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/chị học viên nghỉ các lớp Thạc sĩ từ ngày 25/05/2023 -31/05/2023

Lý do: Chuyển cơ sở mới

Các lớp sẽ học lại bình thường từ ngày 01/06/2023 tại cơ sở 07-09, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1, TPHCM (Trường cán bộ quản lý giáo dục TPHCM) thời khóa biểu và phòng học đính kèm.

Trân trọng thông báo

Phòng ĐTSĐH&KHCN