Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ - bù môn Hệ tính toán phân bố nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ - bù :

- Môn học: NT2204 - Hệ tính toán phân bố nâng cao

- Giảng viên: Lê Duy Tân

- Ngày nghỉ: 18/3/2023 

- Lý do: giảng viên có lịch công tác

- Ngày bù: Thứ Ba 28/03/2023 (từ 17:45)

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN