Skip to content Skip to navigation

Thông báo mở môn Triết học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo mở môn Triết học  trên hệ thống khai giảng hai đợt :

- Đợt 1 từ 10/8/2023 -19/10/2023 dự kiến tối thứ 4 hoặc tối thứ năm.

- Đợt 2 dự kiến khai giảng vào tháng 12.

Anh/Chị đăng ký trên hệ thống từ 27/7/2023-30/7/2023. Hệ thống sẽ đóng khi đủ sỉ số, các bạn còn lại vui lòng đăng ký đợt sau.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN