Skip to content Skip to navigation

Thông báo mở môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên về việc mờ thêm môn Thuật toán và phương pháp giả quyết vấn đề (4TC) do Thầy PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn phụ trách vào Tối chủ nhật từ ngày 04/7/2021-10/10/2021 (15 buổi) . Phòng học dự kiến khi học offline là 5.6

Anh chị đăng ký môn học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/6/2021. 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN