Skip to content Skip to navigation

Thông báo mở môn mới đợt tháng 11 năm 2021 cho Khóa 15

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên vế việc đăng ký môn học mới. 

Thời gian đăng ký: Từ ngày 10/11/2021-12/11/2021. (Lưu ý; Môn Pháp chứng số có giảng viên nên các bạn phải đăng ký cả hai giảng viên)

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN