Skip to content Skip to navigation

Thông báo mở môn Máy học trong xử lý dữ liệu y khoa

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên về việc mở môn mới ngành KHMT: Môn Máy học trong xử lý dữ liệu y khoa do TS. Lê Minh Hưng phụ trách. Anh/Chị vui lòng đăng ký môn  từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/06/2020.  

https://bom.to/AbCNzz

Thời gian học dự kiến : Tối thứ năm từ ngày 02/7/2020-08/10/2020

Lưu ý: Môn học đã đăng ký thì không được phép hủy, nếu tự ý hủy môn xem như môn học đó bị " Không điểm". Ngoài thời gian đăng ký trên thì danh sách các bạn đăng ký sau không được chấp nhận.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN