Skip to content Skip to navigation

Thông báo mã code MS Team môn Phương Pháp nghiên cứu khoa học chiều thứ 7

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên mã code vào lớp MS Team do Thầy Đỗ Phúc phụ trách chiều thứ 7 như sau: ff0a7dg

Anh/Chị học viên nào học môn này vui lòng truy cập theo mã trên.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN