Skip to content Skip to navigation

Thông báo mã code môn Hệ hỗ trợ quyết định

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên mã code môn Hệ hỗ trợ quyết định :

i1o0gor

Lớp học bắt đầu học online vào tối mai thứ tư 10/6/2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN