Skip to content Skip to navigation

Thông báo mã code các lớp online

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên dùng phần mềm MS Team để học online, mã code các lớp online như sau:

1. Môn Triết học (PH2001.CH1501)  GV: TS. Bùi Văn Mưa

15qf302
2. Môn Toán(MA2001.CH1501)  GV: TS. Dương Tôn Đảm

yomgh30
3. Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (IT2015.CH1501) GV:PGS.TS Đỗ Phúc upjfoe3
4. Công nghệ máy tính hiện đại (IT2004.CH1501) GV: TS. Nguyễn Minh Sơn

c1nzxw4
Ngành KHMT

5. Công nghệ tri thức và ứng dụng (CS2101.CH1501) GV: PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn

0c1yk1c

6. Tìm kiếm thông tin thị giác (CS2224.CH1501) GV: TS. Ngô Đức Thành

qbpkw7i

Ngành HTTT

7. Công nghệ thương mại điện tử (IS6102.CH1501) GV: PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân

y363o7r
8. Phân tích dữ liệu lớn trong điện toán và đám mây (IS6108.CH1501) GV: TS. Nguyễn Thanh Bình

ouhjsn2
9. Anh văn (ENG01.CH1501) GV: ThS Ngô Thị Mỹ Ngọc

gh022n1