Skip to content Skip to navigation

Thông báo lớp luyện thi cấp tốc TOEIC (Speaking - Writing) khai giảng ngày 03/06/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN gửi đến các Anh/Chị học viên về thông báo lớp Ôn thi cấp tốc 2 kỹ năng (Nói, Viết) và tổ chức thi 2 kỹ năng (Nói - Viết) của Trung tâm ngoại ngữ -Trường Đại học Khoa học tự nhiên như sau:

1. Lớp TOEIC (S-W) 2 : Ôn thi Cấp tốc 2 kỹ năng (Speaking - Writing): Rèn luyện 2 kỹ năng Nói - Viết theo dạng thức đề thi TOEIC để chuẩn bị cho kỳ thi chuẩn đầu ra tốt nghiệp (phù hợp cho đối tượng người học đã có căn bản Ngữ pháp - Từ vựng và đã làm quen với 4 kỹ năng ngôn ngữ)

Thời lượng: 72 tiết (18 buổi)

Thời gian học: vào các buổi tối 3, 5, 7 (từ 18 g 00 - 21 g 00), thời gian học: ngày 04/06/2019 -13/07/2019 và các buổi tối 2,4,6 (từ 18 g 00 - 21 g 00), thời gian học: ngày 03/06/2019 -12/7/2019.

Học phí: 1.440.000 đồng (Phòng học máy lạnh học tại 227, Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TPHCM, giáo trình được cấp miễn phí)

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/05/2019, liên hệ: Cô Thúy, email: thuyntd@uit.edu.vn (đăng ký giúp với Trường ĐHKHTN).

Lưu ý: Giảm 20% học phí nếu học viên đăng ký sớm trước ngày 10/05/2019.

2. Lớp TOEIC (S-W) 1: Ôn thi Cấp tốc 2 kỹ năng (Speaking - Writing): Cơ bản, cung cấp kiến thức nền về Ngữ pháp - Từ vựng nhằm giúp học viên chuẩn bị cho cấp độ 2 (phù hợp cho người học tiếng Anh nhưng mất căn bản)

Thời lượng: 48 tiết (12 buổi)

Thời gian học: vào các buổi tối 2, 4, 6 (từ 18 g 00 - 21 g 00).

Thời gian học: 03/06/2019 đến 28/06/2019.

Học phí: 960.000 đồng (12 buổi) (Phòng học máy lạnh học tại 227, Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TPHCM, giáo trình được cấp miễn phí)

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/05/2019, liên hệ: Cô Thúy, email: thuyntd@uit.edu.vn (đăng ký giúp với Trường ĐHKHTN).

Lưu ý: Giảm 20% học phí nếu học viên đăng ký sớm trước ngày 10/05/2019.

 Đề nghị các Anh/Chị học viên quan tâm, khẩn trương đăng ký.