Skip to content Skip to navigation

Thông báo lớp học bồi dưỡng kiến thức lập trình hỗ trợ cho việc làm luận văn

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên có nguyện vọng muốn được bồi dưỡng, củng cố lại kiến thức lập trình để hỗ trợ trong quá trình làm luận văn. Các bạn hãy cùng nhau đăng ký điền thông tin vào form đăng ký này, Trường sẽ phối hợp tổ chức lớp học bồi dưỡng cho các bạn khóa 2017, 2018, 2019 (thời gian sẽ thông báo sau khi có số lượng đăng ký đủ mở lớp). Ưu tiên cho các Anh/Chị học viên đăng ký sớm nhất.
https://bom.to/4QvjLso
Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/09/2020

Trân trọng,
Phòng ĐTSĐH&KHCN