Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính ngày 29/12/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi chính thức môn: Xử lý ảnh và thị giác máy tính:

Thời gian : Tối chủ nhật ngày 29/12/2019, bắt đầu lúc 16g30

Địa điểm : Phòng 5.1

Lưu ý: Anh/Chị vui lòng có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán  bộ coi thi. Danh sách thi xem file đính kèm

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN