Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi môn Công nghệ tri thức và ứng dụng, Công nghệ phần mềm tiên tiến

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi cụ thể như sau:

Thời gian : 8g00 - 9g30 sáng thứ bảy ngày 12 tháng 5 năm 2018 thi môn Công nghệ phần mềm tiên tiến (Phòng 5.3 và Hội trường 6, cơ sở Điện Biên Phủ)

Thời gian : 9g30 - 11g00 sáng thứ bảy ngày 12 tháng 5 năm 2018 thi môn Công nghệ tri thức và ứng dụng ( Hội trường 6, cơ sở Điện Biên Phủ)

Lưu ý: Học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN